Legendary Weapons Transmogrification and Other News

Dear players,

we hope you are enjoying your time on Helios! We are delighted to inform you about latest changes concerning transmogrification and other improvements which were implemented based on suggestion of our players as well as features which you may look forward to as they will soon be introduced in game.

 • First of all, we are happy to announce that Legendary weapons are now transmogrifiable. If you wish to transmogrify your weapon, you need to download the NEW client here or from the How to connect section of the website, and use it to replace the old Wow.exe or Wow-64.exe files in your game folder. This step is necessary because the transmogrification requirements are hard-coded in the client.
 • Secondly, we have changed the LFR mechanics so that players get no longer invited or accepted to enter an instance in which there is an encounter in progress. As for battlegrounds, we have two minor changes to report:
  • Damage dealt by cannons in Strand of the Ancients now does not split among players who got hit so that the use of cannons is more viable in this battleground.
  • Silvershard Mines and Temple of Kotmogu are not preferred rated battleground anymore. Therefore, there should be more even representation of all rated battlegrounds.

Last but not least, we would like to share some news which are to be implemented in the future. Our team is working hard on the gradual transfer to patch 5.1 and to make its features, like The Brawler’s Guild, available on our server; the date of its introduction, however, is yet to be determined. You will be however soon able to enjoy a new scenario from this patch: Domination Point! This scenario will be released on the live server in two weeks.

We hope you will enjoy the implemented changes and wish you a lot of fun!

Helios Team

🇨🇿

Vážení hráči,

doufáme, že si svůj čas na Heliosu užíváte! S potěšením vás chceme informovat o nejnovějích novinkách vztahujících se k transmogům a jiným vylepšením, k jejichž implementaci jsme přistoupili na základě návrhů našich hráčů, jakož i o novinkách, na které se můžete těšit, neboť budou brzy zavedeny do hry.

 • Předně bychom rádi oznámili, že legendární zbraně je nyní možno transmognout. Pokud si přejete změnit vzhled své zbraně, je nutné stáhnout si NOVÉHO klienta zde nebo ze sekce How to connect na stránkách a použít jej k nahrazení souborů Wow.exe a Wow-64.exe v herní složce. Tento krok je nezbytný, protože požadavky na provedení transmogu jsou zakódovány v klientovi.
 • Zadruhé jsme změnili mechaniku LFR tak, aby hráči nebyli zváni či přijati ke vstupu do instance, v níž probíhá boj. Co se týče battlegroundů, můžeme nahlásit dvě změny:
  • Damage kanónů ve Strand of the Ancients se již nedělí mezi zasažené hráče, aby bylo použití kanónů v tomto battlegroundu smysluplnější.
  • Silvershard Mines a Temple of Kotmogu již nejsou preferovanými rated battlegroundy. Zastoupení jednotlivých rated battlegroundů by tedy mělo být rovnoměrnější.

V neposlední řadě bychom se s vámi rádi podělili o novinky, které teprve budou zavedeny. Náš tým pilně pracuje na postupném zavedení patche 5.1 a zprovoznění různých jeho funkcí, jako například Brawler’s Guild, na našem serveru; datum přidání však ještě nebylo určeno. Také si brzy budete moci užít nové scenario z tohoto patche: Domination Point! Toto scenario bude spuštěno za dva týdny.

Doufáme, že se vám zavedené změny líbí a přejeme hodně zábavy!

Tým Helios