MoP FAQ

This section contains commonly asked questions about our Mists of Pandaria realm, and the answers.

Q: When are you releasing Mists of Pandaria content?
A: If all goes according to the plan, Pandaria will be opened on March 26th!

Q: How can we assist with testing Mists of Pandaria? What needs testing?
A: You can assist us by playing on the MoP PTR realm, where you can create a test character. The information about the current testing can be found on TwinHead.

Q: Is there a full client to download? Are other clients supported?
A: We offer a 5.4.8 mini-client that downloads the game when playing, and also a downloader for the full game. Both can be found here.

Q: Is the old content still supported on Mists of Pandaria?
A: Yes, the old content is based on our implementation of Cataclysm.

Q: How does account-wide achievements/mounts/pets work with the character auction?
A: Achievements and collections in Mists of Pandaria are saved only to the account that received them, with the exception of class and arena mounts. When you move a character to another account, these will not be transferred with the character.

Q: Are there be cross-faction battlegrounds/dungeons/raids?
A: Cross-faction battlegrounds are supported. Cross-faction dungeons and raids are not planned.

🇨🇿

Tato sekce obsahuje nejčastěji kladené otázky týkající se datadisku Mists of Pandaria a odpovědi na ně.

Q: Kdy plánujete vydat Mists of Pandaria?
A: Pokud vše půjde podle plánu, Pandarie se otevře 26. března!

Q: Jak můžeme pomoci s testováním Mists of Pandaria? Co je potřeba otestovat?
A: Informace o aktuálním testování najdete na TwinHeadu.

Q: Je někde plný klient je stažení? Jsou podporováný i jiné klienty?
A: Nabízíme ke stažení miniklient pro 5.4.8, který stahuje hru za běhu, a také aplikaci na stažení plné hry. Obojí je k dispozici zde.

Q: Je starý obsah stále podporován i v Mists of Pandaria?
A: Ano, starý obsah vychází z naší implementace Cataclysmu.

Q: Jak funguje sdílení achievementů/mountů/petů pro celý účet s aukcí postav?
A: Achievementy a kolekce v Mists of Pandaria se ukládají pouze na účet, na kterém byly získány, s výjimkou mountů pro třídy a z arén. Když přesunete postavu na jiný účet, nebudou přeneseny spolu s ní.

Q: Budou sdílené battlegroundy/dungeony/raidy mezi frakcemi?
A: Battlegroundy sdílené budou. Ostatní neplánujeme.