New Content Updates and Schedule

Dear players,

we have some more exciting news for the Helios project that we would like to share with you today!

Firstly, we are introducing a new feature in the upcoming update (which goes live tomorrow morning) – the addition of pets dropping from raid bosses and other encounters, as added to the game in patch 5.1. The list of all these adorable companions to add to your collections can be found here, and after tomorrow’s update, you will be able to get all of them!

In addition to this, we would also like to present you the much requested Content Schedule for this year, to provide you with details about what you can expect in the coming weeks and beyond. Our developers have been diligently working on new content and features, and now you can look forward to them! Here is a summary of what we can expect:

  • Wednesday, November 8th ‒ A Little Patience (scenario).
  • The remaining 5.1 scenario, Assault on Zan’Vess, will be ready in two weeks.
  • The legendary Alliance quest line, Operation Shieldwall, is being finished, and we have started working on the Dominance Offensive Horde quest line, which will take approximately 3-4 weeks to complete.
  • Progress on the Brawler’s Guild is ongoing, and we estimate it will be completed and ready for you to enjoy in December!

Please consider the dates as estimates; we will do our best to meet them and bring you the new content as soon as possible, but we cannot predict what may affect the development. Our team is working at full capacity to bring you the best possible experience.

Stay tuned for the upcoming updates and enjoy your adventures on Helios!

Helios Team

🇨🇿

Vážení hráči,

máme další zajímavé novinky o projektu Helios, které bychom s vámi dnes rádi sdíleli.

V prvé řadě bychom vás chtěli informovat, že od příštího updatu (tj. od zítřejšího rána) budou dropovat peti z raid bossů a jiných encounterů tak, jak jsou na patchi 5.1. Seznam všech roztomilých malých společníků, které budete moci přidat do svých sbírek, naleznete zde. Již od zítřejšího rána je budete moci všechny ochočit!

Rovněž bychom rádi představili často požadovaný rozpis contentu (Content Schedule) pro tento rok, abyste měli k dispozici detaily ohledně toho, co můžete očekávat v následujících týdnech i později. Naši vývojáři pilně pracují na novém obsahu a funkcích, na které se již můžete těšit. Zde je souhrn toho, co můžete očekávat:

  • Středa 8. listopadu – A Little Patience (scenario)
  • Poslední scenario z patche 5.1, Assault on Zan’Vess, bude připraveno za dva týdny.
  • Legendární questová linka Aliance, Operation Shieldwall, se již dokončuje a začali jsme pracovat na Dominance Offensive (questové lince Hordy), přičemž práce na této linii zaberou zhruba 3-4 týdny.
  • Práce na Brawler’s Guild zaznamenává pokroky a odhadujeme, že bude zcela hotová v prosinci.

Považujte prosím uvedená data za odhad; uděláme vše, co bude v našich silách, abychom je dodrželi a zpřístupnili vám nový obsah tak brzy, jak jen to bude možné, ale nedokážeme předpovídat vše, co může ovlivnit proces vývoje. Náš tým pracuje na plný výkon, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší možné herní zážitky.

Budeme potěšeni, pokud budete i nadále sledovat naše novinky a užívat si svá dobrodružství na Heliosu!

Tým Helios