Cross-Faction Mount Accessibility and New Content Update

Dear players,

we hope that your adventures have been as thrilling as they have been rewarding. We would like to inform you of a couple of news regarding Helios and our progress throughout Mists of Pandaria!

First of all, as of today’s morning, the reductions in heroic raids have been lowered, with these current values:

Mogu’shan Vaults

10-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction
25-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction

Heart of Fear

10-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction
25-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction

Terrace of Endless Spring

10-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction
25-man heroic: 10% damage/heal/absorb reduction

We are also getting closer towards patch 5.1: we have started testing 3 new scenarios ‒ Domination Point, Lion’s Landing, and Dagger in the Dark (the last one is missing achievements) on the PTR, so if you want to help, please check them out and report any issues.

We would also like to mention a minor change regarding account-wide mounts. In patch 5.0, we made all of your mounts available account-wide. Some mounts are available across both faction’s characters, but generally, faction-specific ones are not.
In response to your feedback, we will be making adjustments to this system to match changes introduced in patch 5.1. In the case of a few faction-specific mounts, an equivalent mount will be available to your characters on the other faction. We are still forming the final list of mounts that will be auto-shared this way, but we are expecting Traveler’s Tundra Mammoth and Mekgineer’s Chopper/Mechano-Hog to be among them.

Last but not least, we’re also preparing a new Content Schedule for the upcoming future, so that you don’t miss the important releases of cool new content and features!

Enjoy!

Helios Team

🇨🇿

Vážení hráči,

doufáme, že si užíváte vzrušující a napínavá dobrodružství. Rádi bychom vás informovali o několika novinkách ohledně Heliosu a našich pokroků v celém Mists of Pandaria!

Nejdříve bychom chtěli uvést, že od dnešního rána jsou redukce v heroických verzích raidů sníženy na tyto hodnoty:

Mogu’shan Vaults

10-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal/absorb
25-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal absorb

Heart of Fear

10-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal/absorb
25-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal absorb

Terrace of Endless Spring

10-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal/absorb
25-man heroic: 10% redukce na veškerý damage/heal absorb

Také se blížíme k patchi 5.1: zahájili jsme testování 3 nových scenárií – Domination Point, Lion’s Landing a Dagger in the Dark (u posledního ještě nefungují achievmenty) na PTR, takže pokud chcete pomoci, neváhejte je vyzkoušet a nahlásit jakékoliv problémy.

Dále bychom rádi zmínili menší změnu ohledně mountů, kteří jsou společní pro celý účet (account-wide). Na patchi 5.0 jsme všechny mounty získané na jakékoliv postavě učinili dostupnými pro celý účet. Někteří mounti jsou dostupní pro postavy obou frakcí, nicméně to pro mounty specifické pro jednu z frakci zásadně neplatí.
V návaznosti na vaši zpětnou vazbu provedeme úpravy tohoto systému, aby odpovídal změnám zavedeným v patchi 5.1. V případě několika mountů, kteří jsou dostupní jen pro jednu z frakcí, bude možno na postavách opačné frakce použít ekvivalenty těchto mountů. Stále ještě dokončujeme seznam mountů, kteří budou tímto způsobem automaticky sdíleni, ale předpokládáme, že Traveler’s Tundra Mammoth a Mekgineer’s Chopper/Mechano-Hog budou mezi nimi.

V neposlední řadě připravujeme nový rozpis contentu (Content Schedule), který bude zprovozněn v blízké budoucnosti, abyste neprošvihli důležitá data, při nichž dojde ke spuštění nového contentu a funkcí.

Užívejte si hry!

Tým Helios